Verwerkte mest onder de FPR

Binnenkort wordt het mogelijk om verwerkte mest op de markt te zetten als een EU bemestingsproduct (zoals meststof of bodemverbeteraar) met CE-label. Dit is voordelig omdat EU bemestingsproducten vrij verhandeld en vervoerd mogen worden in de hele EU en niet hoeven te voldoen aan de verplichtingen van de Dierlijke Bij-Producten Verordening 1069/1009, zoals registratie, controle door NVWA, goedkeuring en aanmeldingen in TRACES.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord