Nieuwsbrief februari 2024

Onze nieuwsbrief is weer verschenen!

Inhoudsopgave:

  • Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmes
  • Elf bodemvragen over de gevolgen van een kletsnatte herfst
  • Nieuwe tool DYNA: Dynamisch Nutriënten Advies
  • Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht
  • Tweede workshop uitbreiding BBWP gericht op stikstof en OBI
  • BedrijfsBodemWaterplan: risico’s inventariseren en advies voor waterkwaliteit
  • Wat is de waarde van toevoegmiddelen aan mest voor emissiebeperking?
  • Sensorisch Landschap


Geef een antwoord