Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmest

De weersomstandigheden en daarmee de draagkracht van vrijwel al het grasland zijn verre van optimaal voor het toedienen van drijfmest. ‘Het wordt voor veel melkveehouders schipperen met de drijfmest’, verwacht senior projectmanager Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut. ‘Schipperen met de ruimte in de put en de berijdbaarheid van het land.’
Drijfmest uitrijden op grasland is vanaf 16 februari toegestaan. Door de flinke neerslaghoeveelheden zijn de meeste graslanden verzadigd. Soms staat er zelfs water op het land en geregeld staat er ook nog te veel (herfst)gras. Daardoor is het lastig om insporing te voorkomen en de mest netjes toe te dienen. Dierlijke mest uitrijden is dan ook niet of nauwelijks haalbaar.
Op zandgrond zijn er mogelijk nog wel enkele percelen waar voldoende draagkracht is, zeker als er gebruik kan worden gemaakt van een sleepslangsysteem en zodebemesting. Daar kan dan worden begonnen met het bemesten. Met de rest moet het liefst worden gewacht tot er voldoende draagkracht is en er geen water op het land staat.

Bussink: ‘Kun je niet wachten, rijd dan niet meer mest uit dan nodig is om ruimte te krijgen in de put en rijd pas weer de volgende lading, als dat opnieuw nodig is. Kun je wel wachten, dan zal er vaak eerst kunstmest op het land komen en dan pas drijfmest.’

Lees hier het in Nieuwe Oogst verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord