Pilot stikstofbenutting Roerdomptocht

Individueel advies helpt de boer stikstofbenutting te optimaliseren
In het project Roerdomptocht wordt samen met agrarisch ondernemers de stikstofbenutting op het bedrijf onder de loep genomen, alsmede verbeteringsmogelijkheden hierin. Dit zorgt voor praktische handvatten om het gewas alleen nog te geven wat echt nodig is.

Algemeen
Hoe verhoog je de stikstofbenutting op een agrarische bedrijf? Dat is de centrale vraag in het pilotproject Roerdomptocht. Met een rugzak aan instrumenten wordt aan de keukentafel met de ondernemer een plan gemaakt om meer inzicht te verschaffen in de dynamiek van het nutriënt stikstof, op basis waarvan het management kan worden aangepast.
Stikstof is een voedingsstof voor gewassen. Het aanbod is een zeer bepalende factor voor de productie en kwaliteit van het gewas. Door de gestegen kunstmestprijzen zijn stikstofmeststoffen kostbaar. Zaak dus om vast te houden wat er is en alleen toe de dienen wat nodig is. Een agrarisch ondernemer heeft vanuit bedrijfseconomisch perspectief, maar ook vanwege de beperkte gebruiksnormen, veel baat bij een optimale stikstofbenutting. Goed voor de portemonnee én het milieu dus.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Thijssen, e-mail dirk.thijssen@nmi-agro.nl of Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl

 Geef een antwoord