Graslandbemesting in de zomer: wat te doen met kleine giften?

Gras met een goed eiwitgehalte heeft voor elke snede bemesting nodig. Op zand en veen met weidegang is er op basis van de gebruiksnormen, weinig N beschikbaar voor de komende sneden. Hierdoor kan in de praktijk na een drijfmestgift op zand en veen, de snedegift met kunstmest achterwege blijven. Voor alle andere situaties is aanvulling met kunstmest nodig, ook al bedraagt de N-gift maar 50 kg kas/ha (~14 kg N/ha). Dit vraagt om een goed afgestelde strooier. Is de adviesgift kleiner dan 50 kg, bewaar die dan voor de daaropvolgende snede.

Lees hier het op de website van Bemestingsadvies van de CBGV verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7103Geef een antwoord