NMI maakt de FPR Technisch Dossier Generator open-source

NMI heeft op 15 april haar verzameling van open-source packages uitgebreid met de eerste versie van fpr-td-gen. De fpr-td-gen package bundelt de informatie uit dit project, dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Het project helpt producenten van bemestingsproducten bij het aanleggen van de technische documentatie van hun producten met CE-markering.
De fpr-gen-td package maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier, zonder kennis van de FPR, bestaande (interne) applicaties uit te breiden met een dynamische takenlijst voor het aanleveren van technische documentatie voor een EU bemestingsproduct. De package biedt vier functies aan die helpen om de verschillende stappen van de package te doorlopen. De resulterende takenlijst levert een overzicht op van alles wat in het technisch dossier moet komen te staan om aan te tonen dat het product en de bestandsdelen conform de verordening zijn.
De fpr-gen-td package is geschreven in JavaScript/TypeScript en gepubliceerd op npm waar het kosteloos beschikbaar is. De package slaat alle data alleen lokaal op, deelt niet met derden, heeft geen internetverbinding nodig en kan dus ook offline gebruikt worden. De code is openbaar en kan op GitHub bekeken worden. Momenteel worden zowel Nederlands als het Engels ondersteund, en kan het kan gemakkelijk worden uitgebreid met ondersteuning voor de overige 22 officiële talen van de Europese Unie.

Voor meer informatie over de fpr-gen-td package kunt u contact opnemen met Brent Riechelman, e-mail brent.riechelman@nmi-agro.nlGeef een antwoord