Nieuwsbrief april 2024

Onze nieuwsbrief is weer verschenen!

Inhoudsopgave:

  • NMI maakt de FPR Technisch Dossier Generator open-source
  • ‘Gewasproductie en waterkwaliteit afwegen in bemestingsadviezen op basis van de fosfaat-bindingscapaciteit, dat is mijn doel’
  • Stakeholders ecosysteemtool opnieuw bij elkaar
  • Minder mest naar maïs voor meer gras
  • Kwaliteit Gelderse landbouwbodems in beeld gebracht
  • Hoe vind je een geschikte boom in een woud van bodembeheer instrumenten?
  • Hoe nuttig zijn organische stofrijke bemestingsproducten in de melkveehouderij?
  • Ecosystemen beoordelen op landbouwgrond


Geef een antwoord