Bemesting tweede snede vraagt extra aandacht

De verschillen tussen percelen zijn groot dit jaar. Drogere percelen zijn vaak regulier bemest in de eerste snede, terwijl veel nattere percelen nog helemaal geen mest hebben gehad, of wellicht alleen een kunstmestgift. Op veel van deze nattere percelen stond bovendien nog een najaarssnede van 2023. Dat vraagt om extra aandacht bij bemesting van de tweede snede.

Lees dit artikel verder op de website van Verantwoorde Veehouderij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord