Stakeholders ecosysteemtool opnieuw bij elkaar

Op 22 April was de tweede stakeholderbijeenkomst over de uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan. Een breed scala aan deelnemers dacht mee: collectieven, ketenpartijen en overheden. Dit keer namen we de nieuwe stikstofmodule voor dynamisch nutriëntenadvies (#DYNA) onder de loep. Deze geeft een bodemstikstofoverschot op jaarbasis weer en kan ook op elk moment een specifiek advies geven over stikstofbemesting en -benutting. Het is een win-win: minder kosten voor de boer en minder milieubelasting. Ook blikten we vooruit naar 2027; hoe kan BBWP bijdragen aan grote opgaves zoals de Kaderrichtlijn Water, het 8e Actieprogramma Nitraat en het beregeningsbeleid. Al bijna 2% van de boeren heeft het BBWP ingevuld. We gaan met volle kracht vooruit om de landbouw te helpen duurzamer te worden!

 

Interesse om ook mee te denken? Neem contact op met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nlGeef een antwoord