Kwaliteit struviet uit RWZI's als meststof

Fosfaat wordt in de vorm van struviet bij steeds meer waterzuiveringsinstallaties teruggewonnen. Sinds 2015 zijn deze struvieten als herwonnen fosfaten als meststof toegelaten. Het NMI heeft in samenwerking met Grontmij en H2Oké voor STOWA een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van struviet. Hiervoor zijn van vier (pilot) struvietinstallaties monsters geanalyseerd.

Lees hier  een verslag van de rapportage.

 

Slotbijeenkomst Demeter-project

Op 7 maart j.l. is de slotbijeenkomst van het Europese LIFE+-project DEMETER gehouden in Huldenberg (België). De afgelopen 4 jaar heeft NMI in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent.

Lees hier  een verslag van deze bijeenkomst.

 

Biochar in European Soils and Agriculture

Er is een nieuw boek over biochar "Biochar in European Soils and Agriculture" verschenen, met bijdragen van Romke Postma en Laura van Schöll van het NMI.
  

 

Workshop Klimaatadaptatie en Agro-ecologie

Doel van het EU project ‘Climate CAFE’ is klimaat-slimme landbouw voor Europa te ontwerpen: teelt- en bedrijfssystemen die optimaal voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Een twaalftal landbouwbedrijven doet mee binnen de adaptatie pilot ‘ecologische intensivering’.
Begin maart werd een workshop gehouden op BioBoerderij 't Schop te Hilvarenbeek.

Lees hier  een verslag van de workshop.

 

In opdracht van Productschap Zuivel is de adviesmodule RE-gras ontwikkeld. Dit is een uitbreiding en verbetering van de vroegere temperatuursom module. Met RE-gras is het beter mogelijk om gericht te sturen op het realiseren van een RE-gehalte van 150 à 160 g per kg ds voor de eerste maaisnede op bedrijven met een grasrantsoen. Bedrijven met veel maïs zullen streven naar een hoger RE-gehalte.

Met RE-gras kunt u uw minerale meststoffen optimaal inzetten. Te vroeg strooien gaat ten koste van het ruweiwitgehalte en leidt tot extra N-verliezen. Te laat strooien kost opbrengst. RE-gras bepaalt voor u het optimale strooimoment. Met RE-gras kunt u beter sturen op een gewenst ruw eiwitgehalte en drogestofopbrengst bij een zo hoog mogelijke N-benutting. RE-gras is gebaseerd op T-som bemestingsproeven op diverse locaties en grondsoorten over een periode van 25 jaar. RE-gras levert een maatadvies omdat het rekening houdt met: 

  • de grondsoort 
  • de bodemvruchtbaarheid
  • de bemesting
  • uw productiedoel
  • het weer van de afgelopen weken
  • de 10-daagse weersverwachting.


Het vernieuwde RE-gras is nu online via www.re-gras.nl
Daarnaast is RE-gras ook als app beschikbaar door "Re-gras.nl" in te tikken in de browser van uw telefoon. 

Achtergronddocument RE-gras 

Lees hier een in Boerderij Vandaag verschenen artikel m.b.t. re-gras