VC Right Blog Sidebar

Latest News

Presentatie ReNu2Cycle gegeven op ESNI-conferentie in Brussel

By admin_1712  /  september 27, 2023
Laura van Schöll van NMI gaf in september in Brussel een presentatie vanuit project ReNu2Cycle, dat valt in het programma...
Lees meer

Veenweidesloot van de toekomst komt concreet dichterbij

By admin_1712  /  september 27, 2023
In 2023 is in een consortium begonnen met de uitvoering van het project VeenweideSloot van de Toekomst. NMI maakt samen...
Lees meer

Voederbietendemo Stroe

By admin_1712  /  september 19, 2023
Graag nodigen wij u uit voor onze voederbietendemo op 19 september in Stroe. Tijdens de demo lopen wij alle facetten...
Lees meer

ESNI conferentie 20 september 2023

By admin_1712  /  augustus 28, 2023
NMI neemt hieraan deel vanuit de EU projecten ReNu2Cycle en NutriBudget. Laura van Schöll zal vanuit de Europese onderzoeksprojecten aanbevelingen...
Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2023

By admin_1712  /  augustus 23, 2023
De nieuwsbrief van augustus 2023 is verschenen! Inhoudsopgave: De fosfaatverzadigingsgraad als een universele agronomische en milieukundige bodem P test Bodembeoordeling...
Lees meer

Test om ammoniakemmissie verder te verlagen

By admin_1712  /  juli 26, 2023
Minder emissie van ammoniak zorgt niet alleen voor minder stikstofuitstoot naar de omgeving, maar ook voor een hogere N-benutting van...
Lees meer

Goede verdeling drijfmest over percelen steeds crucialer

By admin_1712  /  juli 26, 2023
Welke gevolgen heeft het wegvallen van de derogatie voor de toediening van drijfmest? “In veel gevallen is de drijfmest dan...
Lees meer

Verhogen grondwaterpeil is maatwerk

By admin_1712  /  juli 6, 2023
Peilopzetten en actieve greppelinfiltratie hebben het doel de grondwaterstand te verhogen en het uitzakken ervan in droge periodes te beperken....
Lees meer

Vacature voor projectmanager Bodem en Nutriënten

By admin_1712  /  juli 4, 2023
Ga je graag aan de slag met het verduurzamen van de landbouw en de rol van goed bodembeheer en nutriëntenkringlopen...
Lees meer

Landbouw met perspectief voor milieu en boer

By admin_1712  /  juni 21, 2023
Een helder toekomstperspectief voor boeren in 2040. Dát is de inzet van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het vormgeven...
Lees meer

Nieuwsbrief juni 2023

By admin_1712  /  juni 20, 2023
De NMI-nieuwsbrief van juni is verschenen Inhoudsopgave • Beter bemesten met nitraatmetingen • Gebiedsanalyse hotspots en effectieve landbouwmaatregelen Waterschap Rivierenland...
Lees meer

Beter bemesten met nitraatmetingen

By admin_1712  /  juni 15, 2023
Scherper bemesten vraagt om monitoring. Dirk Thijssen van het NMI  steekt deze weken in zomerse omstandigheden grondmonsters op vele aardappelpercelen....
Lees meer

Hoe beperken we samen oeverafkalving in de Krimpenerwaard?

By admin_1712  /  juni 13, 2023
Met veel betrokken partners (agrariërs, de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Wageningen Universiteit, NMI, Staatsbosbeheer, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van...
Lees meer

Handelingsperspectief bij afschaffen derogatie

By admin_1712  /  juni 12, 2023
Sinds 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift...
Lees meer

Zijn smartphone apps nuttig voor waterkwaliteit?

By admin_1712  /  juni 5, 2023
Sinds de start in 2017 tekende de Deltares Nitraat App reeds 33.000 metingen op. Deze smartphone app is ontwikkeld om...
Lees meer