VC Right Blog Sidebar

Latest News

Tijdig bekalken; vergeet het niet

By admin  /  september 14, 2020
Kent u de pH van uw gras- en maispercelen? Het najaar is een prima moment om de pH van percelen...
Lees meer

Meststoffen in kringlooplandbouw

By admin  /  september 8, 2020
Bij kringlooplandbouw wordt gestreefd naar een inzet van meststoffen die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op herwonnen nutriënten (circulaire meststoffen). Voor...
Lees meer

Demodag Marcel Michels

By Dirk Thijssen  /  september 7, 2020
Woensdag 9 september zal NMI één van de sprekers zijn op de demodag bij Marcel Michels in Hilvarenbeek. Dirk zal...
Lees meer

Nitraatmetingen op praktijkpercelen

By admin  /  augustus 17, 2020
De uitdaging voor de landbouwsector is het verder terugdringen van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater om de waterkwaliteitsnormen te...
Lees meer

Duurzaam sluiten van kringlopen?

By admin  /  augustus 17, 2020
Circulaire landbouw is volhoudbaar als aan- en afvoer van nutriënten goed op elkaar zijn afgestemd en de bodemkwaliteit wordt gehandhaafd...
Lees meer

Aandacht voor bemesting levert beter gras in nazomer

By Wim Bussink  /  juli 14, 2020
Namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen geeft Wim Bussink advies voor de bemesting van de overige snedes gras.
Lees meer

Een casestudie naar agrarisch maatwerk voor schoon oppervlaktewater

By admin  /  juli 13, 2020
Uit analyse blijkt dat een aanzienlijke inspanning nodig is om de P-belasting vanuit de landbouw te verlagen tot onder de...
Lees meer

Leve(n)de bodem Brabant

By admin  /  juli 13, 2020
NMI is betrokken bij het project Leve(n)de bodem Brabant waarin zij op 6 demobedrijven op verschillende grondsoorten Nmin metingen uitvoert....
Lees meer

Vacature projectmanager Bodem en Nutriënten

By admin  /  juni 18, 2020
Binnen NMI is op dit moment een vacature voor een projectmanager Bodem en Nutriënten. Wil je zelfstandig werken in een...
Lees meer

Onderzoek Jagersvereniging: voederbietenteelt meerwaarde voor fauna

By admin  /  juni 12, 2020
Onderzoek Jagersvereniging: voederbietenteelt meerwaarde voor fauna
Lees meer

Krijtsuspensie over uitgereden mest

By admin  /  mei 20, 2020
Op een perceel tussen Rhenen en Wageningen wordt een krijtsuspensie over de mest gespoten om de ammoniak te reduceren. Het...
Lees meer

Organische stof en gewasopbrengst. Een nieuwe hypothese?

By admin  /  mei 15, 2020
Vandaag werd ik sinds lange tijd blij verrast door een nieuwe studie naar de rol van organische stof in de...
Lees meer

GrasPlan: Een digitale graslandgebruikskalender

By admin  /  mei 4, 2020
Nutriënten Management Instituut heeft de GrasPlan applicatie ontwikkeld. Dit is een digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een...
Lees meer

Management voor veehouders belangrijker dan teeltkeuze

By admin  /  april 7, 2020
Met goed management is meer winst te behalen dan met de keuze voor continuteelt of vruchtwisseling. Beide hebben hun plussen...
Lees meer

Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht

By admin  /  maart 30, 2020
Blijvend grasland voldoet aan veel wensen van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd staat de continuteelt van mais onder druk en wordt...
Lees meer