VC Right Blog Sidebar

Latest News

Nieuwe tool: wanneer welke organische stof aanvoeren?

By admin  /  januari 6, 2022
Ondernemers kunnen op meerdere manieren organische stof aanvoeren naar landbouwgronden om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren....
Lees meer

Plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen gebaat bij optimale nutriëntenvoorziening

By admin  /  oktober 25, 2021
Een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewasgroei bevordert de weerbaarheid van akkerbouwgewassen tegen zieken en plagen. Bij tekorten aan nutriënten kunnen...
Lees meer

Nitraatmonitoring vergroot inzicht en bewustwording

By admin  /  oktober 25, 2021
Honderd boeren in Zuid-Nederland gaan de komende drie jaar actief de nitraatvoorraden op hun percelen monitoren. Dit gebeurt onder de...
Lees meer

Vacature Onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemissies

By admin  /  oktober 6, 2021
We zijn op zoek naar een nieuwe collega, te weten een onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemmissies. Klik hier voor meer informatie...
Lees meer

Nieuwsbrief 4 – 2021

By admin  /  september 23, 2021
Onze nieuwsbrief is weer verschenen Inhoudsopgave: Productie en karakterisering van Bokashi BedrijfsBodemWaterPlan Fosfaatvoorziening aardappelen Locatie Specifiek Maatwerk voor Water- en...
Lees meer

Productie en karakterisering van Bokashi

By admin  /  september 22, 2021
Het maken van bokashi is niet eenvoudig door hoge eisen aan de kwaliteit van de organische reststromen, het creëren van...
Lees meer

Fosfaatvoorziening aardappels

By admin  /  september 16, 2021
NMI heeft samen met PPO (WUR) in opdracht van BO akkerbouw onderzoek gedaan naar de fosfaatvoorziening van aardappels. De vraag...
Lees meer

Slotconferentie van ReNu2Farm gehouden in de vorm van een levendig webinar

By admin  /  september 15, 2021
    Op 9 september 2021 is een webinar gehouden waarin de belangrijkste resultaten van het ReNu2Farm project zijn gepresenteerd....
Lees meer

Webinar: ‘Maatregelen op de kaart’ voor betere waterkwaliteit

By admin  /  augustus 31, 2021
          De H2O-prijs 2020 is toegekend aan het vakartikel over 'Maatregelen op de kaart', een GIS-tool...
Lees meer

Let op laatste bemesting

By admin  /  augustus 31, 2021
Het bemestingsseizoen is bijna afgelopen. Juist dit jaar is het vanwege het groeizame en nattere weer extra van belang om...
Lees meer

Slotbijeenkomst NWE-Interreg-project ReNu2Farm

By admin  /  augustus 11, 2021
  Op 9 september a.s. wordt de slotbijeenkomst gehouden van het NWE-Interreg-project ReNu2Farm, waar NMI in participeert. Dit project heeft...
Lees meer

Voederbietendemo

By admin  /  augustus 2, 2021
Dinsdag 24 augustus organiseert NMI (aanvang 13.00 uur, Beekweg 1, Heijen) in samenwerking met M-ARC, New Businesses, de Nederlandse Jagers...
Lees meer

Nieuwsbrief 3 – 2021

By admin  /  juni 23, 2021
Lees hier onze nieuwsbrief van juni 2021 Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel Databank meststoffen Succesverhalen van producenten van...
Lees meer

Meer circulaire landbouw met de voederbiet

By admin  /  juni 23, 2021
Voederbieten als krachtvoervervanger passen uitstekend in een meer circulaire landbouw en dragen bij aan een meer natuurinclusieve landbouw. De omvang...
Lees meer

Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel

By admin  /  juni 22, 2021
In opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de LTO, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Witteveen+Bos heeft het...
Lees meer