VC Right Blog Sidebar

Latest News

Wat vindt men in de tuinbouw van herwonnen meststoffen?

By admin_1712  /  november 9, 2022
Werkt u in de tuinbouwsector als teler of kweker, of als leverancier of producent van meststoffen of substraten, dan zijn...
Lees meer

Wat vindt men in de recreatiesector van herwonnen meststoffen?

By admin_1712  /  november 8, 2022
Gebruikt u (kunst)meststoffen voor andere doeleinden dan landbouw, zoals bij tuinieren, sportveldenbeheer of aanleg en/of onderhoud van openbaar groen? Dan...
Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2022

By admin_1712  /  oktober 11, 2022
Lees hier onze nieuwsbrief van oktober 2022        
Lees meer

Nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten van kracht

By admin_1712  /  oktober 4, 2022
De nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten EU 2019/1009 is sinds 16 juli 2022 van toepassing. Hiermee wordt het op de markt brengen...
Lees meer

Eindpunt dierlijke bijproducten en ReNure voor mestverwerkingsproducten

By admin_1712  /  oktober 4, 2022
Compost, digestaat en assen op basis van mest worden binnenkort niet meer beschouwd als dierlijk bijproduct, mits ze zijn gehygiëniseerd....
Lees meer

Onderzoek naar het effect van verlaagde fosfaatgebruiksruimte op de organische-stofvoorziening op klei

By admin_1712  /  augustus 2, 2022
Door invoering van de nieuwe, gecombineerde fosfaatindicator om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen, daalt op een groot...
Lees meer

Praktijkdag bodem en nutriëntenkringlopen

By admin_1712  /  augustus 2, 2022
Op 20 september a.s. zal een praktijkdag worden georganiseerd vanuit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Zet deze datum alvast in...
Lees meer

Makkelijk zoeken op de best passende meststof

By admin_1712  /  juli 20, 2022
De online Databank Meststoffen is uitgebreid met een nieuwe functie. Er kan nu gezocht worden op ieder denkbaar gehalte aan...
Lees meer

Routes naar minder ammoniakemissie in veehouderij (update)

By admin_1712  /  juli 12, 2022
De natuurkwaliteit moet gelijk blijven of verbeteren van Europa. Omdat te bereiken moet niet alleen de stikstofdepositie ( en dus...
Lees meer

Vacature voor Onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemissies

By admin_1712  /  juli 5, 2022
Wil je maatschappelijk relevant bezig zijn door te zoeken naar oplossingen voor de stikstofcrisis? Wil je een bijdrage leveren aan...
Lees meer

Vacature voor een communicatieadviseur

By admin_1712  /  juni 21, 2022
Ben jij een gedreven communicatie-expert met hart voor landbouw, water en natuur? Beschik je over de creativiteit en vaardigheden om...
Lees meer

Veranderingen in Europees meststoffenbeleid van belang voor de akkerbouw

By admin_1712  /  juni 14, 2022
De komende tijd worden er op Europees niveau nogal wat veranderingen doorgevoerd op het gebied van de meststoffenwetgeving. Deze zullen...
Lees meer

Nieuwsbrief 2 – 2022

By admin_1712  /  april 26, 2022
Onze nieuwsbrief is weer verschenen! Inhoudsopgave 5000ste organische stofbalans uitgerekend! Waterwijzer Natuur Introductie Janus den Toonder Demo mechanische onkruidbescherming voederbieten...
Lees meer

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

By admin_1712  /  april 6, 2022
Meststoffen zijn duur. Dat vraagt om scherpe keuzes, waar en hoe zet ik mijn mest in en hoe vul ik...
Lees meer

Suikerrijke voederbiet terug op het menu

By admin_1712  /  maart 30, 2022
In het tweede deel van de vorige eeuw leek de voederbiet geheel uit het bouwplan te verdwijnen. Maar doordat er...
Lees meer