Milieusysteemanalyse landbouwgrondportefeuille a.s.r. real estate

a.s.r. real estate heeft de ambitie om de landbouwgrondportefeuille van ASR Dutch Farmland Fund en de landgoederenportefeuille van a.s.r., samen circa 44.000 ha Nederlandse grond, duurzaam te beheren en een positieve bijdrage te leveren aan verschillende landelijke opgaven, waaronder het reduceren van koolstof- en ammoniakemissies en het verhogen van bodem- en waterkwaliteit. Ter onderbouwing en concretisering van deze ambitie werkt a.s.r. real estate sinds 2018 actief samen met het NMI.

In samenwerking met NMI en Wageningen Environmental Research (WEnR) is een integrale methodiek opgezet om voor de landbouwgrondportefeuille jaarlijks inzicht te geven in de huidige als ook de toelaatbare emissies van broeikasgassen en nutriënten naar het milieu. Met behulp van de modelinstrumentarium INITIATOR werden alle belangrijke fluxen voor koolstof, stikstof en fosfaat in kaart gebracht op perceel- en portefeuilleniveau. Daarnaast is via de methodiek van de Open Bodemindex de huidige als ook gewenste bodemkwaliteit in kaart gebracht.

a.s.r. real estate beoogt bij te dragen aan het beperken van broeikasgassen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Daartoe onderzocht het NMI ook de stappen die nodig zijn om de jaarlijkse rapportage te laten voldoen aan het Greenhouse Gas Protocol (GHGP) en het Science Based Target Initiative (SBTi).

Referenties
Fujita Y, Kros H, Voogd JC & GH Ros (2024) Milieusysteemanalyse ASR DFLF. Een analyse van emissies naar lucht en water voor het ASR Dutch Farmland Fund 2023 (activiteitgegevens 2022), Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 2008.N.23A, 39 pp.
Fujita Y, Kros H, Voogd JC & GH Ros (2024) Milieusysteemanalyse ASR landelijke vastgoed. Een analyse van emissies naar lucht en water voor het ASR landelijke vastgoedportefeuille 2023 (activiteitgegevens 2022), Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 2008.N.23B, 28 pp.
Riechelman WH & GH Ros (2024). Analyse Bodemkwaliteit voor a.s.r. Dutch Farmland Fund 2022. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 2007.N.23A., pp 25.
Ros GH, Fuijta Y & TS van der Voort (2023). Roadmap alignment emission report to GHG and SBTi protocols, Nutrient Management Institute, Wageningen, Rapport 1979.N.23, 30 pp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita (yuki.fujita@nmi-agro.nl), of Gerard Ros (gerard.ros@nmi-agro.nl).

 Geef een antwoord