Nationaal Agrarisch Bodem Archief

Het NMI beschikt over een rijke historie aan Nederlandse bodemgegevens van agrarische percelen. Deze bodemanalyses zijn onder gebracht in het Nationaal Agrarisch Bodem Archief (NABA). Met het NABA houdt NMI een overzicht van de agrarische bodems in Nederland over de periode 1970 tot 2021.

Op basis van deze informatie ontwikkelt het NMI nieuwe bodemkennis om zo maatwerk te leveren op het boerenbedrijf. Niet alleen voor de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen en bodembeheeradviezen, maar ook voor tools die boeren helpen hun bodembeheer en bemesting te optimaliseren. Hiermee wordt maatwerk mogelijk in trajecten als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Daarnaast kunnen met het NABA analyses gemaakt worden over veranderingen in bodemkwaliteit over de tijd en ruimte, maar dient het ook als basis voor nieuwe en nauwkeurige bodemkaarten die gemaakt worden met machine learning, zoals BodemSchat. Op dit  moment bevat het NABA al meer dan 100.000 analyses en groeit het nog steeds.

Wilt u meer weten over het Nationaal Agrarisch Bodem Archief? Neem dan contact op met Sven Verweij, email sven.verweij@nmi-agro.nl. U kunt ook eenvoudig uw bodemanalyse ter beschikking stellen aan het NABA via blz.nmi-agro.nl. Alvast bedankt voor uw bijdrage.