Bodemschat

BodemSchat4 is de meest nauwkeurige schatting van NMI voor belangrijke bodemkenmerken van landbouwpercelen. Voor BodemSchat wordt gebruik gemaakt van geavanceerde machine learning technieken om op basis van bodemanalyses uit het Nationaal Agrarisch Bodem Archief ruimtelijke modellen te ontwikkelen waarmee de bodemeigenschappen van elk perceel betrouwbaar in kaart kan worden gebracht. De ontwikkelde modellen zijn gevalideerd op een onafhankelijke dataset van enkele duizenden bodemanalyses uit de periode 2013-2020. Met BodemSchat4 zijn de volgende bodemparameters beschikbaar voor heel Nederland, waaronder:

  • Totaal stikstof
  • Organische stofgehalte
  • Zuurgraad
  • Microbiële activiteit
  • Kleigehalte
  • Fosfaatverzadigingsgraad
  • Pw getal
  • P-bodemvoorraad (P-AL)
  • P-plantbeschikbaar (P-CaCl2)

Met BodemSchat4 heeft u eenvoudig de beschikking over nauwkeurige schattingen van bodemkenmerken voor agrarische percelen. BodemSchat4 is dan ook erg geschikt als u de toestand van een groot aantal percelen wilt weten, maar niet over het budget of de mogelijkheid beschikt om klassieke bodemanalyses uit te laten voeren. Inmiddels is BodemSchat4 ook beschikbaar via de NMI API, zodat u het gemakkelijk kunt implementeren in uw IT-diensten. Wilt u meer weten over BodemSchat? Neem dan contact op met Sven Verweij, e-mail sven.verweij@nmi-agro.nl.