NMI API: toegang tot kennis over bodem en landbouw

NMI biedt verschillende kennisproducten en datasets aan via de NMI API. Met de NMI API kunt u eenvoudig, snel en geautomatiseerd gebruik maken van de expertise van NMI en deze bijvoorbeeld integreren in uw producten en werkzaamheden. De NMI API bevat verschillende producten die u kunnen helpen met betere inzichten in de bodem.

Open Bodem Index

De Open Bodem Index is gemakkelijk uit te rekenen met de NMI API. Door uw bodem- en managementgegevens in te sturen krijgt u de volledige OBI score terug voor uw perceel. Heeft u niet alle gegevens beschikbaar? Door middel van intelligente schattingen kunt u ook al de OBI score uitrekenen met enkel de locatie. Met NMI als de ontwikkelaar achter open-source R package OBIC, weet u zeker dat via de NMI API altijd de meest actuele en betrouwbare OBI score kunt uitrekenen.

Bemestingadviezen

NMI is actief lid van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen en Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt en biedt haar kennis over bemestingsadviezen in Nederland aan via de NMI API. Hiermee krijgt u toegang tot de laatste stand van zaken rond de invulling van de Goede Landbouwpraktijk qua bemesting. Deze kennis is beschikbaar voor akkerbouw, vollegrondsgroente, mais, gras, bollen en boom- en sierteelten. Zo kunt u voor elk perceel en gewas de geadviseerde jaargift voor stikstof, fosfaat, kalium, calcium, zwavel, magnesium, koper, zink, kobalt, mangaan, molybdeen, natrium en borium bepalen. Voor grasland kunt u ook op snedeniveau de geadviseerde giften uitrekenen. Wanneer u niet alle gegevens van een perceel heeft, kunt u gebruik maken van intelligente schattingen van NMI.

BodemLezer

Bodemanalyses komen vaak in verschillende formats en kunnen sterk verschillen tussen laboratoria. Dit maakt het lastig om pdf’s met bodemanalyses te integreren in uw product of analyse. Met de NMI API kunt u een pdf insturen en krijgt u de waardes voor de verschillende bodemparameters terug in een gestandaardiseerd format. Zo kunt u snel en eenvoudig bodemanalyses uit laten lezen. Gebruikt u liever een webapplicatie hiervoor? Kijk dan op blz.nmi-agro.nl.

Bodemkenmerken

Wilt u de eigenschappen van een perceel weten? Met Bodemkenmerken kunt u in een keer allerlei informatie over een perceel opvragen, bijvoorbeeld het organisch stofgehalte, fosfaatgehalte, gewashistorie, grondwaterniveau, morfologie etc. Zo heeft eenvoudig toegang tot de intelligente schattingen van NMI, zoals BodemSchat en verschillende andere datasets. Op dit moment zijn er al meer dan 25 relevante parameters beschikbaar.

 

Daarnaast zijn er nog verschillende andere producten in ontwikkeling, zoals het BodemBedrijfsWaterPlan en grasgroeivoorspellingen. Wilt u meer weten over de NMI API? Kijk dan voor de documentatie op api.nmi-agro.nl of stuur een e-mail naar sven.verweij@nmi-agro.nl.