GrasPlan: Een digitale graslandgebruikskalender

Het voorjaar staat voor de deur en daarmee wordt de applicatie GrasPlan van het Nutriënten Management Instituut (NMI) weer actueel.

GrasPlan is een gratis beschikbare, digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een papieren graslandgebruikskalender om een overzicht te hebben van hun graslandmanagement. Het is een eenvoudig hulpmiddel om het beheer en planning te monitoren en optimaliseren. Datzelfde kan digitaal in GrasPlan. Hierin kunt u dus bijhouden wanneer is gemaaid of beweid. Ook kunt is invullen op welk moment bepaalde meststoffen zijn toegediend. Deze informatie wordt dan overzichtelijk gepresenteerd in de kalender.

In een aantal regio’s zijn beheermaatregelen vast te leggen die zijn uitgevoerd voor uw agrarisch collectief. GrasPlan biedt ook ondersteuning voor verschillende weidesystemen, zoals Nieuw Nederlands weiden en Roterend Standweiden.

Met digitale tools als GrasPlan wil NMI telers helpen om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de bodem. Met dit soort ontwikkelingen kunnen we in Nederland samenwerken aan dé agrarische sector van de toekomst. Meer weten over de ontwikkeling van (open-source) tools bij NMI, neem dan contact op met sven.verweij@nmi-agro.nl.

GrasPlan is in het voorjaar van 2020 gelanceerd en ontwikkelt in opdracht van de GLB-pilot Vergroening van waterrijke veengebieden en mede gefinancierd met behulp van het Europees Landbouwfonds.

Neem een kijkje en probeer GrasPlan uit op grasplan.nl!