Maarten van Doorn

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen, The Netherlands

Sociale Profielen

Het werken aan een duurzame leefomgeving is mijn grootste drijfveer, waarbij ik mij bij NMI inzet op het verduurzamen van landbouwsystemen. In dit kader voer ik een PhD-onderzoek uit met het doel om gewasproductie, waterkwaliteit en het gebruik van eindige grondstoffen te balanceren in fosfaat bemestingsadviezen. Verder voer ik diverse, vaak fosfaat gerelateerde projecten uit. Voorbeelden van thema’s zijn het inschatten van risico’s van fosfaatverliezen van landbouwpercelen naar het watersysteem, inschatten van fosfaatmobilisatie bij vernattingsmaatregelen in veenweidegebieden en natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond.

Als achtergrond heb ik milieukunde bij het VHL in Leeuwarden en milieuwetenschappen bij de WUR in Wageningen gestudeerd. In mijn master heb ik mij met name gericht op milieusysteemanalyses en bodemchemie.

publicaties