Fosfaatmeetnet Compagnonsvaarten; methodiek van het meetnet

Om de ecologische kwaliteit van de Compagnonsvaarten in Zuidoost-Friesland te verbeteren, is inzicht nodig in de belangrijkste bronnen van fosfor als ook de bijdrage van de landbouwbodem. Omdat er veel onduidelijkheden zijn over de bijdrage van de landbouwbodem is een meetnet opgezet om de komende jaren meer inzicht te krijgen in de emissie vanuit de landbouwbodem als ook het transport van het vrijgekomen fosfor in het watersysteem. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van dit meetnet.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Doorn, e-mail maarten.vandoorn@nmi-agro.nl, tel. 06 3437 9187