The phosphorus saturation degree as a universal agronomic and environmental soil P test

Bij een duurzaam landbouwsysteem is het afwegen van gewasproductie tegen milieukwaliteit cruciaal. In dit artikel onderbouwen we voor fosfaat hoe we gewasproductie af kunnen wegen tegen waterkwaliteit en het gebruik van eindige grondstoffen. Dit vereist een nieuwe rationaliteit van bemestingsadviezen (van productie-gericht naar holistisch), en een wijziging in de metingen die we uitvoeren voor het opstellen van bemestingsadviezen.

Download hier het uitgebrachte artikel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Doorn, e-mail maarten.vandoorn@nmi-agro.nl