High-resolution digital soil mapping of amorphous iron- and aluminium-(hydr)oxides to guide sustainable phosphorus and carbon management

Het afwegen van waterkwaliteit en gewasproductie in bemestingsadviezen vereist ruimtelijk expliciet inzicht in het maximale vermogen van bodems om fosfaat te binden (zie hier). Deze maximale P-bindingscapaciteit wordt in de meeste bodems bepaald door gehalten aan amorfe ijzer- en aluminium-(hydr)oxiden. Voor de meeste landbouwbodems zijn deze gehalten echter onbekend, omdat deze bodemparameters niet in huidige agronomische meetnetten zijn opgenomen. Om toch ruimtelijke expliciet inzicht te krijgen in de maximale P bindingscapaciteit van Nederlandse landbouwbodems, hebben we gehalten van amorfe ijzer- en aluminium-(hydr)oxiden voor Nederlandse landbouwbodems op hoge resolutie (25m) in kaart gebracht. De kaarten zijn gevalideerd door op onafhankelijke locaties die representatief zijn voor Nederlandse landbouwbodems voorspellingen met observaties te vergelijken.

Download hier het uitgebrachte artikel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Doorn, e-mail maarten.vandoorn@nmi-agro.nl