Laura Moria

Projectmanager

contactgegevens

Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen

Sociale Profielen

Ik werk sinds maart 2022 bij NMI. Na mijn studie biologie en milieukunde heb ik 12,5 jaar voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht gewerkt aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in het gebied tussen Utrecht en Amsterdam. Ecologische systeemanalyse, modellen, monitoring, het heroverwegen van waterkwaliteitsdoelen en (agrarische) maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en datavisualisatie waren een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Hoewel ik me graag verwonder over ecologische- en biogeochemische processen en ook graag werk met data probeer ik dit altijd te combineren met kennis en ervaringen uit de praktijk. Buiten komt alles samen en ik wil mijn inzichten ook inzetten voor de praktijk. Mijn begrip van systemen zet ik graag in voor een Nederland met meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, robuuste watersystemen en duurzaam landgebruik. Daarbij haal ik vooral voldoening uit het verwerken, beheren, visualiseren en analyseren van gegevens over water- en bodemkwaliteit. De inmiddels jarenlange ervaring met het analyseren van watersystemen heb ik onder meer ingezet bij de ontwikkeling van de Ecologische Sleutelfactoren, een praktisch kader voor het afleiden van waterkwaliteitsdoelen en kosteneffectieve waterkwaliteitsmaatregelen.

publicaties