Gebiedsanalyse hotspots en effectieve landbouwmaatregelen Waterschap Rivierenland

Deze studie beschrijft de ruimtelijke variatie in bodem- en perceelseigenschappen die invloed hebben op de belasting van het grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfor. Voor het hele beheergebied is vervolgens in kaart gebracht met welke maatregelen deze belasting het meest effectief kan worden verlaagd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de BBWP-methodiek om ruimtelijke opgaves te vertalen in concreet handelingsperspectief voor boeren om via maatwerkoplossingen bij te dragen aan schoon grond- en oppervlaktewater.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl, tel. 06 1809 2165