De invloed van de aangescherpte mestwetgeving op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift tot 2026 afgebouwd. Het besluit moet ertoe leiden dat de belasting van het (grond) water met stikstof en fosfaat daalt. Het instellen van verplichte bufferstroken, de extensivering van bouwplan nen en lagere normen voor de toediening van mest hebben invloed op de waterkwaliteit. Een goede landbouwpraktijk speelt hierbij echter een belangrijke rol.

Download hier het uitgebrachte rapport en hier de brochure met een beknopt overzicht van de praktische handvatten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl, tel. 06 1809 2165