Winst te behalen met nitraatmetingen

Nitraatuitspoeling is nog steeds een probleem voor de grondwaterkwaliteit, maar zeker ook voor het sluiten van de stikstofkringloop op agrarische bedrijven. In een tijd waarin op derogatiebedrijven minder dierlijke mest mag worden gebruikt en de verloren ruimte wordt opgevuld door aangekochte stikstof in de vorm van kunstmest, is het nog belangrijker om gedoseerd om te gaan met de stikstof die voorhanden is. Nitraatmetingen geven een kijkje in de bodem en bieden handvatten om gerichter te sturen op de stikstofbemesting.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Thijssen, e-mail dirk.thijssen@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2194Geef een antwoord