Webinars Bemesting Akkerbouw van de CBAV

 

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert jaarlijks een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Vanwege de beperkingen rond Corona wordt deze themamiddag dit jaar vervangen door twee webinars. De eerste is op 26 november 13:30-15:00 rond bemesting. De tweede is op 10 december 13:30-15:00 rond bodembeheer. In elk webinar komen meerdere onderwerpen aan bod met een korte presentatie en vervolgens een discussie. Deelname aan de webinars is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor beide webinars op via deze link.

 

Webinar 1 │ 26 november 13:30-15:30

In het eerste webinar worden recente resultaten uit onderzoeksprojecten op gebied van bemesting gepresenteerd:

  • Nieuwe en geactualiseerde adviezen voor sporenelementen – door Harm Brinks (Delphy) en Debby van Rotterdam (NMI)
  • Het belang van interacties tussen nutriënten in de bemesting, met o.a. aandacht voor de Albrechtmethode – door Wim Bussink (NMI)

Mogelijk wordt nog een derde onderwerp toegevoegd.

Webinar 2 │ 10 december 13:30-15:30

In dit webinar worden enkele resultaten vanuit de PPS Beter Bodembeheer gepresenteerd:

  • Nieuwe EOS-kengetallen groenbemesters en mest voor het berekenen van organische stofbalansen
  • Meten van bodemkwaliteit met resultaten uit het bedrijvennetwerk bodemmetingen waar op 16 akkerbouwbedrijven meer dan 30 verschillende bodemindicatoren zijn gemeten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

 Geef een antwoord