Wat vindt men in de recreatiesector van herwonnen meststoffen?

Gebruikt u (kunst)meststoffen voor andere doeleinden dan landbouw, zoals bij tuinieren, sportveldenbeheer of aanleg en/of onderhoud van openbaar groen?
Dan kunt u ons helpen bij een internationaal onderzoek naar toepassing van herwonnen meststoffen in de recreatiesector door deze enquête in te vullen.

Deze enquête is onderdeel van het Interreg project ReNu2Farm. Het ReNu2Farm-project is gericht op het verhogen van het hergebruik van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in Noordwest-Europa (NWE) door het vervangen van minerale meststoffen met herwonnen meststoffen. Herwonnen meststoffen zijn opgewaardeerde producten van verschillende herkomst die kunnen worden gebruikt ter vervanging van kunstmest. Deze herwonnen meststoffen hebben een hoge bemestingswaarde, zijn makkelijk verkrijgbaar en veilig in gebruik.

Meer informatie over ReNu2Farm is hier te vinden

Publicaties uit het project kunt u hier downloaden

Voor meer informatie over de enquête kunt u contact opnemen met Brent Riechelman, e-mail brent.riechelman@nmi-agro.nlGeef een antwoord