Vakmanschap gaat zwaarder wegen bij bemesten grasland

Het verdwijnen van de derogatie betekent voor veel melkveehouders een kleinere beschikbaarheid van dierlijke mest. De derogatie wordt afgebouwd tot de deze stopt in 2026. Wim Bussink van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen adviseert de mest vooral in het voorjaar toe te dienen. Weten wat je doet en secuur werken is zijn devies.

Het vervallen van de derogatie heeft grote gevolgen voor de bemesting van grasland. Voor een flinke groep bedrijven betekent de nieuwe regelgeving dat ze de komende jaren geleidelijk minder dierlijke mest kunnen toedienen. ‘De totale gebruiksnormen per bedrijf blijven vooralsnog zoals ze waren. Dus je kunt meer kunstmest aankopen om in de gewasbehoefte aan nutriënten te voorzien’, zegt Wim Bussink van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV).

Lees hier het in Nieuwe Oogst op 20 maart j.l. verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord