Tweede workshop uitbreiding BBWP richt op stikstof en OBI

Maandag 29 januari vond de tweede workshop plaats over de uitbreiding van het BedrijfsBodemWaterPlan tot de brede monitor ecosysteemdiensten. Deze serie van workshops is bedoeld om ideeën en verbetermogelijkheden op te halen bij agrarisch ondernemers, zodat de tool optimaal afgestemd wordt op hun behoeften.

De deelnemers hebben de eerste versie van de stikstofmodule kunnen inzien. De module geeft inzicht in het stikstofbedrijfsoverschot gedurende het teeltseizoen. Dankzij het geavanceerde rekenhart, ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut, kunnen boeren en tuinders straks inzicht krijgen in de stikstofbalans van de bodem, zodat de bemesting optimaal afgestemd kan worden op de behoefte van het gewas. De deelnemers van de workshop hebben verschillende wensen uitgesproken over het gebruik van de tool en het inzicht dat de tool moet opleveren. Dit is voor ons belangrijke informatie om de tool verder te ontwikkelen. 

Ook hebben de deelnemers voor het eerst de rekensystematiek van de Open Bodem Index (OBI) kunnen uitproberen in de tool. De OBI berekent een score over verschillende kwaliteitsindicatoren van de bodem, op de thema’s chemie en nutriënten, structuur & water, bodembiologie, beheer en milieu.  

Ook meedenken?

Dit jaar gaan organiseren we nog enkele workshops om deze tool, samen met jullie, verder te ontwikkelen. Je helpt niet alleen mee om de tool te verbeteren, maar je krijgt er ook nog een passende vergoeding voor! Meld je nu aan bij Fauve Henst op fauve.henst@zlto.nl. 

In november organiseerden we de eerste workshop voor de doorontwikkeling van het BedrijfsBodemWaterplan.

Voor meer informatie binnen NMI kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nl, tel. 06 4226 5790Geef een antwoord