Tool berekent bijdrage boer aan ecosysteemdiensten

Boerenclub ZLTO, adviesbureau NMI en agritechbedrijf AgroCares ontwikkelen samen een tool die ecosysteemdiensten op de boerderij inzichtelijk maakt. Dat vormt de basis voor een eerlijke beloning voor de boer. De hele wereld zoekt naar een manier om ecosysteemdiensten per boerenperceel te berekenen, zoals biodiversiteitsherstel, bodemleven, waterkwaliteit, stikstofreductie en koolstofopslag. Dit is de ambitie van de tool Monitor Ecosysteem Diensten (MED). Maar dit is niet simpel. Om deze tool praktijkrijp te krijgen, kwamen afgelopen maandag 35 stakeholders bij elkaar om mee te denken.

Lees hier het hele persbericht van 6 november 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Voort, e-mail tessa.vandervoort@nmi-agro.nl, tel. 06 4226 5790Geef een antwoord