Terugdringen nitraatuitspoeling in Limburg

NMI is initiatiefnemer van twee nieuwe projecten die gericht zijn op het terugdringen van de nitraatuitspoeling in de Provincie Limburg. De tweejarige projecten gaan op 1 januari 2018 van start en worden mogelijk gemaakt door een subsidie die door de Provincie wordt verleend in het kader van de regeling ‘Waardenetwerken’. Het doel is om de grondwaterkwaliteit te verbeteren door de implementatie van maatregelen op agrarische praktijkbedrijven.

Lees verder

Voor meer informatie over het waardenetwerk met gespecialiseerde groentebedrijven kunt u contact opnemen met Romke Postma, tel. 06 4602 0776, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl en voor het waardenetwerk in de melkveehouderij met Wim Bussink, tel 06 2903 7096, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl.nlGeef een antwoord