Slotbijeenkomst NWE-Interreg-project ReNu2Farm

 

Op 9 september a.s. wordt de slotbijeenkomst gehouden van het NWE-Interreg-project ReNu2Farm, waar NMI in participeert. Dit project heeft 4 jaar gelopen en was gericht op kringlooplandbouw door het stimuleren van de inzet van circulaire meststoffen in Noordwest Europa. De online-bijeenkomst via Zoom betreft een co-productie met het NWE-Interreg-project ALG-AD, dat is gericht opde productie van algen en op vergisting van afvalstromen. Imke Harms zal namens NMI de resultaten van de agro-ecologische beoordeling van de circulaire meststoffen van ReNu2Farm presenteren.

Klik hier voor het programma en/of om u te registreren voor deze bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

 Geef een antwoord