Sensorisch Landschap fase 1

In de eerste fase van het project Sensorisch Landschap zijn eDNA analyses (environmental DNA) getest op 140 graslandpercelen. De uitkomsten van fase 1 geven een vernieuwende kijk op de vitaliteit van het bodemleven in Nederland.

Het NMI heeft binnen deze fase van het project broeikasgasemissies van de bodem gemeten bij ‘re-wetting’, klassieke bodemkwaliteitswaardering gedaan met de Open Bodem Index en statistische analyses om eDNA metingen te relateren aan plantbiodiversiteit, broeikasgasemissies en nutriënten.

Zie de publiekssamenvatting voor een uitgebreid overzicht van het project of lees de strip of de eindrapportage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita, email yuki.fujita@nmi-agro.nl

Afbeelding Benjamin BrinckmannGeef een antwoord