SABE-project voederbieten deelt kennis

Het SABE-project ‘Voederbieten, een oud gewas met toekomst’, richt zich op het delen van kennis en ervaring op het gebied van voederbieten. Dit is afgelopen jaren gedaan door verspreid over Nederland maar liefst zestien velddemo’s te organiseren. Nieuw is een online handleiding over voederbieten.

In de handleiding worden alle facetten van de teelt en het vervoederen van voederbieten behandeld. Ook de invloed op de biodiversiteit, footprints en financieel rendement komen aan bod.

 SABE-project
Het SABE-project ‘Voederbieten, een oud gewas met toekomst’ is in 2021 gestart. Binnen dit project werken veehouders en akkerbouwers samen met Loonbedrijf Van der Woerd, AgruniekRijnvallei, JagersVereniging, M-ARC, NMI en New Businesses Agrifood. Het project wordt ondersteund door het ministerie van LNV (SABE-regeling). Projectleider Sjoerd Hoekstra van New Business Agrifood: “Het is een unieke mix van bedrijven dat de afgelopen jaren heeft samengewerkt om de voederbiet te promoten. We hebben veel akkerbouwers en rundveehouders bereikt. De teelt van voederbieten kan bijdragen aan een duurzame landbouw.”

Voederbieten
De teelt van voederbieten stijgt gestaag naar nu 2.700 ha. De verwachting is dat deze nog wel door kan stijgen richting de 10.000 ha. Het is een hoogproductief gewas en wordt graag gegeten door het vee. Het kan een deel van het krachtvoer vervangen. Voederbieten passen goed in kringlooplandbouw. Het leidt tot lagere footprints en een hoger financiëel rendement. Tegelijk draagt het bij aan een meer natuurinclusieve landbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord