Voederbieten, een oud gewas met toekomst

In hoeverre passen voederbieten in het bouwplan en in het rantsoen? Welke voordelen biedt de teelt van voederbieten voor verbetering eiwitvoorziening van eigen land? Wat is het verdienvermogen van deze teelt? Hoe moeten voederbieten geteeld en vervoederd worden?
Dat wordt toegelicht in 16 demo bijeenkomsten in 2021 en 2022.

Zie ook Project: voederbieten, een oud gewas met toekomst | AgruniekRijnvallei

Voederbieten: goed voor koe, boer, milieu en landschap.
Lees hier de handleiding voederbieten

Lees hier het artikel “Meer circulaire landbouw met de voederbiet”

En hier het in Veelteelt (maart 2022) verschenen artikel “Suikerrijke voederbiet terug op het menu

Lees hier het op 23 april 2023 verschenen artikel “Areaal voederbieten kan doorgroeien naar 10.000 hectare” in Nieuwe Oogst

Lees hier het op 3 juli verschenen artikel “Populariteit van voederbieten neemt toe” in Nieuwe Oogst

Tijdens een eerder project (POP-3: Natuurinclusieve landbouw met de voederbiet in Gelderland) is er veel kennis opgedaan over voederbieten. Hoe zorgen we ervoor dat deze kennis gedeeld wordt met veehouders en akkerbouwers. In dit project werkt een groep van circa 45 veehouders en akkerbouwers samen met M-ARC, AgruniekRijnvallei, Loonbedrijf van der WoerdNMI, New Businesses en Jagersvereniging om dit te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096