Routes naar minder ammoniakemissie in veehouderij

De melkveehouderij moet de ammoniakemissie fors verminderen. Er zijn verschillende aanvliegroutes. Om te beginnen is het realiseren van een goed werkresultaat bij mesttoediening cruciaal. Ook moet worden nagegaan of reeds gedane technische aanpassingen in stallen nog werken of aanvullend onderhoud vergen. Samen met de combinatie van het voerspoor, nieuwe stalconcepten, mestbehandeling en met toedieningstechnieken kan 40 tot 50 procent emissiereductie bereikt worden.

Lees hier het in V-focus (november 2021) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord