Presentatie ReNu2Cycle gegeven op ESNI-conferentie in Brussel

Laura van Schöll van NMI gaf in september in Brussel een presentatie vanuit project ReNu2Cycle, dat valt in het programma Interreg North-West Europe. Daarin duidde zij het perspectief voor herwonnen meststoffen binnen het EU-beleid. De vorig jaar ingevoerde EU-verordening voor meststofproducten is een grote vooruitgang, omdat het de verhandeling van herwonnen nutriënten als EU-bemestingsproducten mogelijk maakt. Met een CE-markering hebben deze een einde-afval status.

Enkele belemmeringen moeten nog wel worden opgelost. Zo geeft de onduidelijkheid rond de definitie van bijvoorbeeld bioafval, (zuiverings)slib en organische meststoffen problemen bij het verkrijgen van de CE-markering op meststoffen die daaruit voorkomen.

De bij de presentatie aanwezige beleidsmakers vanuit de Europese Commissie werden opgeroepen werk te maken van de implementatie van de RENURE-producten, zodat producten uit mestverwerking ook als kunstmestvervanger kunnen worden gebruikt. Speciale aandacht werd gevraagd voor de status van zuivere ammoniumzouten die vrijkomen na het strippen en scrubben bij de mestverwerking. Waar deze vanuit de EU-verordeningen voor bemestingsproducten en dierlijke bij-producten expliciet niet als mest worden gezien, is de definitie vanuit de Nitraatrichtlijn minder duidelijk. Hiervoor hoeft de Nitraatrichtlijn niet te worden aangepast, maar het belangrijk dat  duidelijk wordt of de ammoniumzouten onder de definitie van bewerkte mest in de Nitraatrichtlijn vallen of niet.

Geïnteresseerd? Bekijk de presentatie, of lees de Joint position paper die vorig jaar is opgesteld door NMI namens de EU-onderzoeksprojecten die op dit onderwerp actief zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Scholl, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord