Plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen gebaat bij optimale nutriëntenvoorziening

Een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewasgroei bevordert de weerbaarheid van akkerbouwgewassen tegen zieken en plagen. Bij tekorten aan nutriënten kunnen problemen ontstaan: slecht groeiende planten zijn vatbaarder voor zwakteparasieten. Het vermijden van nutriëntentekorten is dus een effectieve manier om het risico van ziekten en plagen te beperken. De effecten van een aangepaste bemesting op de weerbaarheid van planten tegen ziekten en plagen zijn bij een voldoende goede nutriëntenvoorziening gering. Daarom is een aangepaste bemesting weinig effectief bij zeer vatbare rassen en ook niet bij een hoge infectiedruk.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van een deskstudie die in opdracht van BO Akkerbouw is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy, HLB en NMI. In de deskstudie is aandacht besteed aan effecten van bemesting op de weerbaarheid van planten voor wat betreft de macronutriënten stikstof (N), fosfor (P), kali (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) en zwavel (S) en de micronutriënten ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), koper (Cu), molybdeen (Mo) en borium (B). Daarnaast is ook aandacht besteed aan chloor (Cl) en silicium (Si), die in internationale literatuur vaak worden beschouwd als ‘quasi-essentiële’ elementen, maar die volgens de Nederlandse Meststoffenwet geen nutriënt zijn.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord