Overzicht kritische nutriëntengehalten akkerbouwgewassen opgenomen

NMI en WUR hebben in opdracht van BO Akkerbouw een literatuurstudie uitgevoerd naar kritische nutriëntengehalten in de droge stof van de jongst volgroeide bladeren van aardappelen, bieten, uien en granen. De verzamelde kritische gehalten zijn opgenomen in een tabel in handboekbodemenbemesting.nl. Ze kunnen worden gebruikt in aanvulling op grondonderzoek. In de beslisschema’s voor bemesting met calcium, magnesium, borium en mangaan is aangegeven hoe gewasonderzoek naast grondonderzoek kan worden ingezet als basis voor bemestingsadviezen.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord