Onderzoek naar het effect van verlaagde fosfaatgebruiksruimte op de organische-stofvoorziening op klei

Door invoering van de nieuwe, gecombineerde fosfaatindicator om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen, daalt op een groot aantal akkerbouwbedrijven op kleigrond de fosfaatgebruiksruimte, soms tot wel 20%. WUR en NMI gaan na wat hiervan de gevolgen zijn voor de organische-stofvoorziening en de bodemvruchtbaarheid.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord