Onderzoek Jagersvereniging: voederbietenteelt meerwaarde voor fauna

In 2018 en 2019 voerde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onderzoek uit naar de ecologische betekenis van voederbietenteelt. Dit onderzoek maakte deel uit van het project “Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet”. Daarbij werd met meerdere partijen (o.a. NMI) gekeken naar teeltkundige aspecten, milieu (watergebruik, gewasbeschermingsmiddelen, N- en CO2-footprint, etc.) en flora en fauna.

Op 12 juni 2020 heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een persbericht uitgebracht en in het juninummer van vakblad `De Jager` staat een artikel m.b.t. Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord