NMI verzorgt nitraatmetingen in de bodem voor Drents project

De Provincie Drenthe zet het project ‘Aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden Drenthe’, begonnen in januari 2020, voort in 2023. Dit jaar, met uitloopmogelijkheid naar 2024, is in het project een rol weggelegd voor het Nutriënten Management Instituut (NMI). NMI gaat nitraatmetingen in de bodem doen.

Die zogenaamde Nmin-metingen geven deelnemende agrariërs extra inzicht in de benutting van stikstof op hun percelen. De ervaring leert dat deze metingen door agrarisch ondernemers als waardevol worden ervaren. Het verkregen inzicht leidt ertoe dat ondernemers anders gaan bemesten, is de verwachting. Hierdoor kan de nitraatuitspoeling structureel worden verlaagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onder meer Royal HaskoningDHV, WUR en HLB.

Drie percelen per deelnemer

NMI wil N-mineraal-analyses uitvoeren op drie percelen per deelnemer. Dat doet het onderzoeksinstituut met metingen aan het einde van het groeiseizoen en halverwege het groeiseizoen (in geval van gedeelde mestgift). De metingen halverwege het seizoen kunnen worden gebruikt om de behoefte aan een eventuele stikstofbijbemesting vast te stellen, terwijl de metingen na de oogst inzicht geven in de mate waarin beschikbare stikstof door het gewas is opgenomen.

Hoe meer stikstof na de oogst in de bodem achterblijft, hoe groter het risico op nitraatuitspoeling. Een hoge stikstofbenutting, waarbij de stikstofbemesting nauwkeurig is afgestemd op de gewasbehoefte en de stikstoflevering vanuit de bodem, is in het belang van de ondernemer (vanwege kostenbesparing) én de grondwaterkwaliteit (de nitraatresiduen na de oogst zijn dan laag). Deelnemers ontvangen een korte rapportage van de metingen op hun percelen met interpretatie en suggesties voor verbeteringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord