NMI vertegenwoordigd op de jaarlijkse IFS-conferentie

Debby van Rotterdam en Yuki Fujita namen deel aan de jaarlijkse agronomische conferentie van International Fertilizer Society in Cambridge. Ongeveer 120 afgevaardigden, waaronder landbouwkundigen, kunstmestproducenten en bodemwetenschappers, verzamelden en bespraken verschillende onderwerpen. Onder andere opkomende technologie en effecten van nieuwe kunstmestproducten, trends en verbetering van de efficiëntie van het nutriëntengebruik kwamen aan de orde, evenals  efficiënt gebruik van organische mest.

Yuki gaf een presentatie over de NMI tool BBWP in de sessie ‘Digital tool for precise crop nutrition’. Na de andere 2 sprekers die beiden een  tool op basis van satellieten presenteerden waarmee de gewasopbrengst kan worden geoptimaliseerd door een slimme verdeling van meststoffen binnen een perceel, introduceerde Yuki de tool om advies te geven over landbouwmaatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er volgde een paneldiscussie waarin diverse vragen werden gesteld, bijvoorbeeld over de wijze waarop inputgegevens worden verkregen en wat de updatefrequentie is, over de omgang met privégegevens en hoe boeren zijn te motiveren om de tool te gebruiken. Bovendien ontving Yuki veel enthousiaste feedback van deelnemers die ook werken aan het beperken van de negatieve effecten van de landbouw op het milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita, e-mail yuki.fujita@nmi-agro.nl, tel. 06 1530 8929 of Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329Geef een antwoord