NMI-nieuwsbrief 2 – 2021

Lees hier onze nieuwsbrief van 14 april 2021

  • Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met verschillende reststoffen
  • Leafspot model verder verbeterd
  • Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân
  • Kringlooplandbouw Veenkoloniën
  • Proefpolder Kringlooplandbouw
  • Wat is jouw mening over de nieuwe EU bodemstrategie?
  • Introductie Kees van den Dool


Geef een antwoord