NMI maakt handleiding voor EU-bemestingsproducten

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) gaat een handleiding opstellen voor producenten van bemestingsproducten voor de Europese markt. NMI heeft hiervoor opdracht gekregen van de Europese Commissie, na het winnen van een internationale aanbesteding.

Deze handleiding kan worden gebruikt bij het opstellen van het Technisch Dossier, waarmee producenten aantonen dat hun product voldoet aan de vereisten van de EU-verordening 2019/1009. Daarmee kunnen ze een CE-markering krijgen. Hiermee zijn de bemestingsproducten vrij verhandelbaar binnen de EU. Dit wordt gecontroleerd door de NVWA.

De nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten EU2019/1009 is vanaf 16 juli 2022 van kracht. Hiermee wordt de vrije handel van bemestingsproducten met CE-markering binnen Europa gereguleerd. De bemestingsproducten worden onderverdeeld in categorieën zoals anorganische, organo-minerale en organische meststoffen, kalkmeststoffen, bodemverbeteraars, groeimedia, remmers en biostimulanten.

Afhankelijk van het type bemestingsproduct en de componenten hiervan, moet het Technisch Dossier verschillende typen bewijsstukken bevatten. Zo moeten voor anorganische meststoffen vaak gehalten van nutriënten en zware metalen worden aangetoond, terwijl bij biostimulanten de werking met bijvoorbeeld de rapportage van veld- of potproeven wordt bewezen.

Voor een aantal type bemestingsproducten is er daarnaast een certificering vereist. Hiervoor moet het technisch dossier worden goedgekeurd door een aangewezen instantie; de zogenaamde NoBo. In Nederland zijn Kiwa VEWIN en EFSI Register aangewezen als NoBo. Producenten kunnen voor deze certificering ook bij Nobo’s in het buitenland terecht.

Het samenstellen van een Technisch Dossier blijkt een complexe en moeilijke taak. Vooral voor kleine en middelgrote producenten is het een uitdaging om aan alle eisen te voldoen. Om producenten tegemoet te komen wil de Europese Commissie een handleiding, of in EU termen ‘richtsnoer’, opstellen. Hierin zijn de vereisten te vinden voor zowel de producenten, de NoBo’s als de controlerende autoriteiten (in Nederland de NVWA).

De Europese Commissie heeft aan het NMI de opdracht gegeven deze handleiding op te stellen. Daarnaast ontwikkelt NMI een eenvoudige IT-tool waarmee een op maat gemaakte template voor het Technisch Dossier wordt gegenereerd, met daarin alle vereisten voor een specifiek product.

De handleiding en de IT-tool komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193 of met Brent Riechelman, e-mail brent.riechelman@nmi-agro.nl, tel. 06 3437 9186Geef een antwoord