Nieuwsbrief februari 2023

Onze nieuwsbrief is weer verschenen!

Inhoudsopgave:

  • Met biologisch aanzuren mest minder ammoniak en broeikasgassen en meer groen gas
  • Stakeholderbijeenkomst Interreg-project ReNu2Farm op 15 februari
  • T-som
  • Mogelijkheden en kansen voor mest scheiden
  • Vertaling van de waterkwaliteitsopgave in Rivierenland in een reductieopgave voor nutriënten in het BBWP


Geef een antwoord