Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem: bouwstenen voor een integrale bodemstrategie

Intensief landgebruik heeft belangrijke ecosysteemdiensten van de bodem aangetast. Dit is nadelig voor de beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling waarmee de bodemkwaliteit gemeten en beoordeeld kan worden. Door grondwaterfuncties hierin te integreren krijgen agrariërs inzicht en handelingsperspectief om bij te dragen aan een gezond watersysteem. Hiermee zijn zowel de belangen van agrariërs als die van waterbeheerders en – gebruikers gediend.

U kunt het artikel uit H2O (december 2021) hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nlGeef een antwoord