Leren van een eigen(wijze) koe

Recente ontwikkelingen in de landbouw hebben een grote impact op agrariërs en bedrijven. Denk hierbij aan de afschaffing van het melkquotum, efficiënter omgaan met mineralen, mestverwerking, striktere gebruiksnormen, stijgende kosten en dalende opbrengstprijzen. Al die ontwikkelingen werken op de korte en lange termijn door. Dit heeft tot gevolg dat men niet meer blindelings de kudde moet volgen, maar echt een eigen richting op moet gaan. Immers wat bij de buurman goed werkt, kan op het eigen bedrijf compleet anders uitpakken.

Deze gedachte deed me terugdenken aan iets anders. Een aantal jaren geleden hadden we een bijzondere koe in de stal staan. Niet alleen haar kleurtekening verraadde dat ze anders was. Vooral haar gedrag viel op. Waar de hele kudde naar links ging, koos zij voor rechts. Na het melken liep ze direct naar de door haar geclaimde ligbox. Helemaal achterin de stal, zo ver mogelijk verwijderd van de andere koeien. Regelmatig kwam ze je begroeten, soms vriendelijk, soms met een kopstoot. Maar in alle gevallen alleen als ze daar zelf zin in had. Met haar oplettende gitzwarte ogen volgde ze je handelingen. Waar de andere koeien rustig herkauwend bleven liggen, stond deze dame direct bij het hek als je even de weide in ging voor een klusje. Gereed om een partijtje te knokken met jou of de machine. Ook een ontsnappingspoging stond nog wel eens op haar programma. Zo’n dier blijft je bij, omdat ze net even anders handelt dan de rest. Onvoorspelbaar en eigenwijs, maar eigenlijk kunnen we ook wel van haar leren.

Of u nu melkveehouder, akkerbouwer, onderzoeker of student bent. Ga voor een eigen visie op uw bedrijf of werk. Een visie die aansluit op de mogelijkheden binnen het bedrijf. Probeer (eigen)wijs te zijn en zoek steeds naar nieuwe kansen. Makkelijk is het niet altijd, maar wel lonend. NMI kan uw visie ondersteunen door kennis en advies te leveren. En indien nodig delen wij die figuurlijke kopstoot uit.Geef een antwoord