Kalibemesting mais: meestal is de mestgift voldoende

Kaliumbemesting van mais is belangrijk voor een goede opbrengst. Meestal is 30-35 m3 mest per hectare, waarmee 150-200 kg K2O wordt toegediend, voldoende voor de kalivoorziening. Een aanvulling met kunstmestkali is dan zelden nodig. Dit blijkt uit eerder onderzoek en de meest recente kali-bemestingsadviezen uit 2019, van de commissie bemesting Grasland en Voedergewassen.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord