Inzet andere organische meststoffen voegt weinig toe

Aan het einde van het jaar maken melkveehouders de balans op; is er ruimte voor extra aanvoer van ‘andere organische meststoffen’ dan de eigen dierlijke mest? Met de wegvallende derogatie ontstaat hier en daar meer speling. Maar de toegevoegde waarde is meestal beperkt omdat de jaarlijkse organische stof (OS) afbraak op bouwland in de veehouderij doorgaans wordt gecompenseerd door de aanvoer van mest in combinatie met een geslaagd vanggewas. Op grasland is de OS aanvoer sowieso hoger dan de afbraak. De inzet kan wél nuttig zijn op specifieke percelen met problemen of een laag OS-gehalte.

Lees dit artikel verder op de website van Verantwoorde Veehouderij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord