Interreg NWE project ReNu2Farm opgestart

Het onlangs toegekende Interreg project ReNu2Farm hield op 5 en 6 maart haar Kickoff-bijeenkomst in Saarbruecken, Duitsland. NMI is een van de 10 partners van het internationale consortium. Het project heeft tot doel het gebruik van herwonnen meststoffen, zoals struviet, assen, compost, mestverwerkingsproducten en ammoniumnitraat te vergroten. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen die telers hebben ten aanzien van de samenstelling en eigenschappen van meststoffen, passend bij teelt en bodemgesteldheid, en dit wordt teruggekoppeld naar de producenten van de herwonnen meststoffen. Daarnaast wordt verkend welke overige aspecten de ontwikkeling van een internationale markt bepalen, zoals logistiek en wettelijke aspecten. NMI brengt agronomische kennis over bodemvruchtbaarheid en kennis met betrekking tot de bemestingspraktijk in, alsook competentie bij het analyseren van het wettelijk kader voor grensoverschrijdende handel en transport van herwonnen meststoffen tussen Noordwest-Europese landen.

Lees verderGeef een antwoord